ElektroCarb

Zakłady remontowe maszyn elektrycznych

wybierz język
pl gb de

Historia

Zakłady Remontowe Maszyn Elektrycznych Elektrocarb założył Szczepan Rydz w 1990 roku.

W początkowym okresie działalności firma miała siedzibę w Rudzie Śląskiej i zajmowała się świadczeniem usług remontu silników elektrycznych budowy ognioszczelnej i zwykłej dla Kopalń byłej Rudzkiej Spółki Węglowej.

W roku 1992 otworzyliśmy nowy zakład w Siemianowicach Śląskich na bazie Zakładu naprawczego przy KWK Siemianowice i przejęliśmy wielu specjalistów, z likwidowanej kopalni. Wszystkie budynki poddane zostały głębokiej modernizacji i przystosowano je do potrzeb technologicznych remontu maszyn elektrycznych wg. wytycznych Wyższego Urzędu Górniczego. Zakupiliśmy również nowe maszyny i aparaturę pomiarową. W tym samym roku odbył się pierwszy audyt przeprowadzony przez GIG Kopalnię Doświadczalną Barbara w wyniku którego otrzymaliśmy pozytywną opinię w sprawie warunków technicznych wykonywania remontów i napraw przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych budowy ognioszczelnej przeznaczonych do stosowania w metanowych zakładach górniczych.

W 1993 roku po kilku przeprowadzonych audytach otrzymaliśmy Autoryzację M.E. CELMA S.A. na wykonywanie remontów maszyn elektrycznych.

W roku 1997 w naszym zakładzie została przeprowadzona wizja lokalna specjalistów Kopalni Doświadczalnej Barbara w wyniku czego otrzymaliśmy pozytywną Ocenę atestacyjną wyposażenia technicznego naszego Zakładu.

W 1998 roku wykupiliśmy upadającą firmę Parem Sp. z o.o. zajmującą się podobnym profilem działalności, przejęliśmy ich maszyny urządzenia oraz pracowników przenosząc całą firmę do siedziby w Siemianowicach Śląskich.

Dbając o profesjonalizm i jakość świadczonych usług w 2004 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 w zakresie Remonty naprawy i przeglądy maszyn elektrycznych- certyfikat został wydany przez Breau Veritas.

Po kontroli naszego zakładu w 2006 roku przez Jednostkę Notyfikowaną Fizyko Techniczny Instytut Badawczy Ostrava- Radvanice otrzymaliśmy Ocenę zdolności do wykonywania remontów zgodnie z unijną normą PN-EN 60079-19.

Od stycznia 2009 roku Zakłady Remontowe Maszyn Elektrycznych Elektrocarb przekształciły się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach.

W 2013 roku wyprodukowaliśmy silnik 100/200kW służący do organu urabiającego kombajnu chodnikowego w kopalniach zagrożonych wybuchem metanu oraz silnik 90kW i 110kW służący do hydrauliki tego samego kombajnu.

Od 2014 roku nazwa i logo Elektrocarb jest znakiem zastrzeżonym w urzędzie patentowym.

Nasi klienci